Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen

Tábor Krajní meze 09 aneb Expedice Severní Indie

logo Borntíka

Dobrovolnický pracovně - pobytový tábor na budhistickém severu Indie. Tato akce byla VH Hnutí Brontosaurus v letech 2006, 2007, 2008 schválena jako Akce Hnutí Brontosaurus.

Mapa Indie s vyznačenou oblastí Kašmíru

Čtvrtý ročník dobrovolnického tábora s minimálně 2 týdny práce s dětmi v severoindické škole (výukové programy, mimoškolní aktivity ve škole či vesničce) či pomocné stavební práce v budhistických klášterech a min. 2 týdny pobytu a putování po nebetyčných horách (3 500 až 6 200 m), staletími vonicích klášterech Ladhaku a dalších koutech Severní Indie.

Účastníci:

Akce je určena převážně pro věkovou skupinu účastníků 18 až 30+ let (mimo uvedenou věkovou skupinu účast možná pro předešlé osobní konzultaci) s dobrou (průměrnou) fyzickou a psychickou odolností.

Účastnický poplatek:

Předběžně: 37 000,- až 40 000,- Kč (včetně ubytování, stravy, letenky a tax, bez očkování a pojištění). U ceny tábora vycházíme z ceny minuloročních táborů Krajní meze 06 až Krajní meze 08. Pokud se nám na tábor podaří získat dotace, bude zpětně účastníkům aktivně se podílejících na přípravě a průběhu tábora poskytnut finanční příspěvek (Příspěvek je podmíněn schválením projektu!).

Upozorňujeme, že se nejedná o zájezd (tedy vše předem zařízeno, vše připraveno, jedu si jen užívat a vy se o mně postarejte), ale dobrovolnickou akci, do realizace které se budete muset aktivně zapojit a počítat s tím, že organizátoři jsou dobrovolníci - nadšenci a ne placení průvodci cestovky! :-)

Přihláška:

Pokud chcete strávit svůj volný čas v Severní Indii na táboře Krajní meze 09, vyplňte prosím následující Lustrovník a zašlete ho společně s vlastní fotografií buď e-mailem nebo klasickou poštou na adresu uvedenou níže v kontaktech.

Pořadatelé:

Robby Kubáň (Sunanda), organizátoři ZČ HB Modrý kámen, účastníci KM09...

Kontakty (bližší informace):

ZČ Hnutí Brontosaurus Modrý kámen
Robby Kubáň, Resslova 2, Prostějov 796 01
Mobil: 603 375 481 (Robby)
Email: modry.kamencentrum.cz

Jan Zemen - mobil: 732 725 198
Email: janzemengmail.com

Dar pro„Brontosaurus na Východě“ (pomoc indickým dětem a budhistickým klášterům)

V květnu 2006 jsme založili z iniciativy organizátorů a členů výpravy Krajní meze 06 sbírku pro indické děti (sirotky) a případnou finanční pomoc některým ze severoindických klášterů. Nechceme ale přímo darovat peníze, které by mohly skončit i na jiných místech. Proto plánujeme zjistit jak sami, tak za pomoci místních obyvatel, co by děti a případně i některý z klášterů potřebovali. Následně necháme to, co bude nejvíce zapotřebí zakoupit, vyrobit či postavit místními řemeslníky a výsledný materiální dar bude přímo předán těm, pro které byl určen.
I tábor 2009 na tyto finanční dary naváže. Před táborem Krajní meze 2006 a 2007 bylo vybráno 42 580,-Kč. Tyto byly převážně použity pro indické a tibetské děti. V Indické dětské vesničce Chuchot a Tibetské vesničce Choglamsar (cca 5km od Lee) byly dětem předány materiální dary. Dárcům patří nejen naše poděkování, ale rádi bychom je odměnili i DVD z Krajních mezí či malou knížkou (bulletinem) plnou zážitků z našeho netradičního humanitárního tábora.
Pokud byste i Vy chtěli přispět libovolnou částkou do naší sbírky, kterou v červenci 2008 opět povezeme do Severní Indie, zašlete svůj dar na tento účet:
303 298 633 / 0300 ... bude vám vystavena darovací smlouva a faktura
Jako var. symbol uveďte 2009 a do textu pro příjemce uveďte dar KM09 + vaše celé jméno či název organizace. Následně nám na náš email modry.kamencentrum.cz zašlete údaje o své osobě, adresu, email, telefon a výši vašeho daru.
O použiti Vašeho daru budete informováni na našich internetových stránkách a ve vydaném bulletinu o Krajních mezích 09. Při částce nad 1000,-Kč (u fyzické osoby) a nad 3000,-Kč (u firmy – právnické osoby) Vás jmenovitě uvedeme i ve výše zmiňovaném bulletinu o této akci.

Sponzoři Krajních mezí 09 a další, jež nám pomáhají

Kamínky z minula...

 

Pokud si chcete prohlédnout galerie z Krajních Mezí 06 nebo Krajních Mezí 07, zde:

Václav "Monty" Kappel

Martin Fišnar

Stránka tábora Krajní meze 07

Stránka tábora Krajní meze 08

Vstup do soukromé sekce

Zpět na hlavní stránku.

Valid HTML 4.01!