Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen

Tábor Krajní meze 08 aneb Expedice Severní Indie

logo Borntíka

Dobrovolnický pracovně - pobytový tábor na budhistickém severu Indie. Tato akce byla VH Hnutí Brontosaurus v letech 2006, 2007, 2008 schválena jako Akce Hnutí Brontosaurus.

Žhavé novinky z Krajních mezí 08 a vaše vzkazy pro nás!

Mapa Indie s vyznačenou oblastí Kašmíru

červenec – srpen 2008
(cca 12 účastníků) min 30 dnů červenec/srpen (cca 12 účastníků) – 1.výprava
min 30 dnů srpen (cca 12 účastníků) – 2.výprava
Indie (Tábor proběhne v části označené na mapce červeně)

Minimálně 2 až 3 týdny práce (výukové programy) s dětmi pravděpodobně v Moravské škole (Moravian mission school in Leh) či v severoindické vesničce (Chuchot apod.), pomocné práce v budhistických klášterech a 2 týdny pobytu a putování po Ladakhu a jeho klášterech.

Součásti tábora je dvoutýdenní dobrovolnická brigáda, jejiž obsahem bude tvorba a realizace volnočasových aktivit pro děti ve škole či dětské vesničce a pomoc při opravě budhistických klášterů (pravděpodobně Diskit a Gotshang).Krajní meze 08 – Přípravné setkání II.

Datum: 20. – 22. června 2008 (předběžné termíny, bude upřesněno)
Místo: EVC Švýcárna (CHKO Moravský kras)
Setkání vybraných účastníků tábora "Krajní meze 07 aneb Expedice Malý Tibet" a zájemců o obdobné tábory v následných letech. Víkend, kdy se bude dopilovávat, domlouvat a dodělávat vše okolo organizace tábora. Účast na této akci je pro vybrané účastníky Krajních mezí 08 nevyhnutná!!!
Přehled akcí Hnutí Brontosaurus, ZČ Modrý Kámen

Krajní meze 08 – Přípravné setkání I.

Datum: 22.-24.února 2008
Místo: EVC Švýcárna (CHKO Moravský kras)
Setkání vybraných účastníků tábora "Krajní meze 07 aneb Expedice Malý Tibet" a zájemců o obdobné tábory v následných letech. Víkend, kdy se bude dopilovávat, domlouvat a dodělávat vše okolo organizace tábora. Účast na této akci je pro vybrané účastníky Krajních mezí 08 nevyhnutná!!!
Přehled akcí Hnutí Brontosaurus, ZČ Modrý Kámen

Účastníci:

Akce je určena převážně pro věkovou skupinu účastníků 18 až 30+ let (mimo uvedenou věkovou skupinu účast možná pro předešlé osobní konzultaci) s dobrou (průměrnou) fyzickou a psychickou odolností.

Účastnický poplatek:

Dle tábora v Indii v minulém roce tě tábor orientačně výjde na 36 000,-Kč (včetně letenky Praha – Delhi a zpět, letenky Delhi – Leh, bez započtení očkování a pojištění). Předem se skládá záloha.
V případě získání dotací či sponzorů se výsledná cena upravuje dolů (V roce 2006 a 2007 jsme získali dotaci MŠMT ČR a tudíž výsledná cena tábora se pohybovala v rozmezí 27 000 až 36 000,-Kč bez započtení očkování, pojištění a zakoupených dárků :).

Přihláška:

Pokud chcete strávit svůj volný čas v Severní Indii na táboře Krajní meze 08, vyplňte prosím následující Lustrovník a zašlete ho společně s vlastní fotografií buď e-mailem nebo klasickou poštou na adresu uvedenou níže v kontaktech.

Pořadatelé:

Robby Kubáň (Sunanda), organizátoři ZČ HB Modrý kámen, účastníci KM08...

Kontakty (bližší informace):

ZČ Hnutí Brontosaurus Modrý kámen
Robby Kubáň, Resslova 2, Prostějov 796 01
Mobil: 603 375 481 (Robby)
Email: modry.kamencentrum.cz

Jan Zemen - koordinátor projektu, mobil: 732 725 198
Email: janzemengmail.com

Dar pro„Brontosaurus na Východě“ (pomoc indickým dětem a budhistickým klášterům)

V květnu 2006 jsme založili z iniciativy organizátorů a členů výpravy Krajní meze 06 sbírku pro indické děti (sirotky) a případnou finanční pomoc některým ze severoindických klášterů. Nechceme ale přímo darovat peníze, které by mohly skončit i na jiných místech. Proto plánujeme zjistit jak sami, tak za pomoci místních obyvatel, co by děti a případně i některý z klášterů potřebovali. Následně necháme to, co bude nejvíce zapotřebí zakoupit, vyrobit či postavit místními řemeslníky a výsledný materiální dar bude přímo předán těm, pro které byl určen.
I tábor 2008 na tyto finanční dary navázal. Před táborem Krajní meze 2006 a 2007 bylo vybráno 42 580,-Kč. Tyto byly převážně použity pro indické a tibetské děti. V Indické dětské vesničce Chuchot a Tibetské vesničce Choglamsar (cca 5km od Lee) byly dětem předány materiální dary. Dárcům patří nejen naše poděkování, ale rádi bychom je odměnili i DVD z Krajních mezí či malou knížkou (bulletinem) plnou zážitků z našeho netradičního humanitárního tábora.
Pokud byste i Vy chtěli přispět libovolnou částkou do naší sbírky, kterou v červenci 2008 opět povezeme do Severní Indie, zašlete svůj dar na tento účet:
303 298 633 / 0300 ... bude vám vystavena darovací smlouva a faktura
Jako var. symbol uveďte 2008 a do textu pro příjemce uveďte dar KM08 + vaše celé jméno či název organizace. Následně nám na náš email modry.kamencentrum.cz zašlete údaje o své osobě, adresu, email, telefon a výši vašeho daru.
O použiti Vašeho daru budete informováni na našich internetových stránkách a ve vydaném bulletinu o Krajních mezích 08. Při částce nad 1000,-Kč (u fyzické osoby) a nad 3000,-Kč (u firmy – právnické osoby) Vás jmenovitě uvedeme i ve výše zmiňovaném bulletinu o této akci.

Sponzoři Krajních mezí 08 a další, jež nám pomáhají

Kamínky z minula...

 

Pokud si chcete prohlédnout galerie z Krajních Mezí 06 nebo Krajních Mezí 07, zde:

Václav "Monty" Kappel

Martin Fišnar

Stránka tábora Krajní meze 07

Zpět na hlavní stránku.

Valid HTML 4.01!